Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Konut finansmanında tüketiciye sağlanan hakların genişletileceK.
Bankalar ücretsiz ‘yalın kart’ çıkartmak zorunda olacak.
Malın ayıpsız olduğunu üretici ispatlamak zorunda olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, Bakanlar Kurulu’nda sunumu yapılan “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı. Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların hiçbir ücret alınmayan bir kartı tüketicinin hizmetine sunmak zorunda olduğunu belirtti.

Tüketicinin haklarını korumayı amaçlayan kanun Meclis kapısında. Kanun, tüketicinin haklarını, günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenliyor. Kanunla ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırılacağını belirtti. Yazıcı, düzenleme ile bankaların, tüketiciden yıllık kart ayidatı almayacağını, konut finansmanında tüketiciye sağlanan hakların genişletileceğini söyledi.

Hayati Yazıcı, imzayla açılan kanun taslağı ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde(TOBB) basın mensuplarına bilgi verdi. Taslak ile; tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırılması, yeni satış yöntemleri karşısında korumayı hedeflendiklerini anlatan Yazıcı, kanunun amacını ise “AB Yönergelerine uyum sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, cezaların güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi, tüketiciye tanınan hakların tahkim edilmesi ve buna paralel olarak ürünlerde kalite standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir.” şeklinde özetledi.

Yazıcı’nın açıklamalarına göre; kanunla birlikte tüm tüketici sözleşmeleri en az oniki punto büyüklüğünde ve okunabilir bir şekilde düzenlenecek. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmeyecek. Tüketiciden; haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyecek. Talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgiler, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu olacak.

“TÜKETİCİYE YILLIK ÜYELİK AİDATI ALINMAYAN KART VERİLECEK”

Bakan Yazıcı, Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanunu’nda olduğu gibi bu taslakta da temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verildiğini açıkladı. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususunun, Bakanlığın uygun görüşü alınarak BDDK tarafından belirleneceğini de ifade eden Yazıcı, “Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunulması zorunlu olacak. Bankalar isterlerse bu kartlara da ilave hizmetleri ücretsiz sunabilecekler.” dedi.

“HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ BAKANLIĞA VERİYOR”

Hayati Yazıcı, cayma hakkı sürelerinin de yeniden düzenlendiğini belirterek, işyeri dışında (kapıdan) yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarıldığını belirtti. Ön ödemeli konut satışlar, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise Borçlar Kanunu’na paralel 7 günlük cayma hakkı getirildiğini ifade eden Yazıcı şunları anlattı:

“Haksız şartların denetimi yetkisi Bakanlığımıza verilmektedir. Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların denetimi, tespiti ve bu tespit neticesinde idari yaptırım uygulama yetkisi Bakanlığımıza verilmektedir. Verilen bu yetki ile özellikle bankacılık alanındaki sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren sözleşmelerde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler Bakanlığımız tarafından denetlenecek ve tüketicinin mağdur olması engellenmiş olacaktır.”

“MALIN AYIPLI OLMADIĞINI SATICI İSPAT EDECEK”

Bakan Yazıcı, ayıplı mal ve hizmette tüketiciye sağlanan hakların tüketici lehine genişletildiğini de bildirdi. Eski kanunda ayıplı mallarda satıcının sorumluluğunun taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıl olarak belirlendiğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

“Zamanaşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecektir. Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamayacaktır. Malın ayıplı çıkması durumunda tüketici mevcut kanunda da bulunan sözleşmeden dönme,ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birisini kullanabilecek.”

“KONUT FİNANSMANINDA TÜKETİCİYE SAĞLANAN HAKLAR GENİŞLETİLİYOR”

Tüketici kredisi ve konut finansmanı (Mortgage) sözleşmelerinde tüketiciye tanınan hakların genişletildiğini de anlatan Yazıcı, şu bilgileri verdi:

“Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce, tüketici sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilecek. Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı olacak. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan hesap işletim ücreti gibi herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyecek. Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacak.Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamayacak. Bakanlıkça belirlenen büyüklüğün üzerindeki projeler için bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Tüketici, 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Mevcut kanunda 30 ay olan konutun teslim süresi 36 aya çıkarılacak. Devir ve teslim tarihine kadar tüketiciye belli masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı verilecek.Konut satışlarının devlet garantisinde olduğu yönündeki yanlış izlenimlerin önüne geçilecek.”

Bir yanıt yazın