Komisyon başörtüsü konusunda uzlaşmaya vardı.
Düzenleme ile başörtülü vekiller Meclis ‘e girebilecek.

Yeni Anayasada, kadınların başörtüsü sebebiyle ayrımcılığa uğraması önündeki engellerden biri daha kalktı. Daha önce “kamu hizmetine girme hakkı” maddesinde başörtüsüne yeşil ışık yakan komisyon, dün de önemli bir düzenleme konusunda uzlaşmaya vardı.

 

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Komisyon, maddeye “Devlet, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerini kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını zorlaştırıcı engelleri ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri alır” ifadesini ekledi. Madde metnindeki “Hiç kimse, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, etnik köken ve diğer sebeplerle ayırımcılığa tabi tutulamaz” ifadesi ile sonrasında eklenen fıkra başörtüsü ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik adım olarak değerlendirildi.

Komisyonda eşitlik maddesine ayrıca kadınların siyasete girmesinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik de bir fıkra konuldu. Maddeye bu kapsamda “Kadınların, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organları, il genel meclisi, il belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclisi gibi seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra idare ve yargı organları ile mesleki konumlara erkeklerle eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dâhil olmak üzere özel önlemler alınır” fıkrası eklendi.

Söz konusu düzenleme ile başörtülü kadınların da milletvekili olabilmesinin yolunun açılacağı değerlendirmeleri yapıldı. Komisyonda CHP ve BDP ayrıca eşitlik maddesine “cinsel yönelim” ifadesinin konulması ısrarından vazgeçti. Komisyonda çocuk hakları başlıklı maddede ise BDP’nin “kendi dili ve kendi kültürünü kullanma” ifadesini getirmesi kavgaya neden oldu.

Bir yanıt yazın