PwC’nin raporuna göre, kaya gazı gibi yatay sondaj ve hidrolik kırılma yoluyla üretilen kaya petrolünün, petrol fiyatlarını 2035’te yüzde 25 ila 40’a kadar aşağı çekebileceği öngörülüyor…

Kaya gazı gibi yatay sondaj ve hidrolik kırılma yoluyla üretilen kaya petrolünün, petrol fiyatlarını 2035’te yüzde 25 ila 40’a kadar aşağı çekebileceği öngörülüyor.
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC tarafından yayımlanan ”Kaya Petrol ü-Bir Sonraki Enerji Devrimi” başlıklı raporda, kaya petrolü üretiminin küresel petrol üretimi içinde yüzde 12’ye ulaşabileceği, bunun gerçekleşmesinin günde 14 milyon varile denk geleceği belirtildi.
Raporda, ABD dışındaki kaya petrolünün kaynak niteliğinin ve miktarının yeterince bilinmediği, bunun da kaya petrolündeki gelişimin potansiyeli konusunda belirsizlik oluşturduğu vurgulanarak,kaya gazı gibi yatay sondaj ve hidrolik kırılma yoluyla üretilen kaya petrolünün, petrol fiyatlarını 2035’te yüzde 25 ila 40 oranlarına kadar aşağı çekebileceği öngörüldü.
Kaya petrolünün, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) seviyesinin ise yüzde 2,3-3,7 oranlarında (bugünün GSYH değerleri üzerinden 1,7-2,7 trilyon dolar) artabileceği ifade edildi.
Kaya gazı ile birlikte kaya petrolünün ABD ve Çin gibi ülkeler açısından enerji bağımsızlığını artıracağı ve OPEC’in etkisini azalttığı için jeopolitik dinamikleri etkileyebileceği görüşünün savunulduğu raporda, şu tespitlere yer verildi:
Petrol fiyatlarını alt üst edecek rezerv!
”Potansiyel kaya petrolü kaynakları bulunan petrol ithalatı yapan mevcut ülkelerin hükümetlerinin kaya petrolünden faydalanılmasının teşvikine yönelik politikalar oluşturmasının ve bu politikaların alternatif yerel ve ulusal çevresel hedefler (örneğin karbonsuzlaştırma) ile dengelenmesinin olası ekonomik getirilerini anlamaları gerekecek.
Geleneksel petrol ihracatına dayanan ülkelerdeki hükümetlerin uzun vadede daha düşük gelir akışlarına geçmeleri ve/veya kaya petrolü, kaya gazı da dahil olmak üzere kendilerine ait geleneksel olmayan kaynaklar geliştirmeleri gerekecek.
Petrol şirketleri bir yandan mevcut portföylerini ve planlanmış projelerini düşük petrol fiyatı senaryoları ışığında yeniden değerlendirirken, diğer yandan da iş modellerini kaya petrolü için gerekli olan daha düşük ölçekli fakat daha standart hale getirilmiş üretim süreçleri ile uyumlu olacak şekilde değiştirmeli.

Bir yanıt yazın