Yargı, yapılandırma ücreti alan kamu bankasını haksız buldu. Bu, yapılandırma adı altında alınan ücretlerle ilgili ilk uygulama oldu.

  • Bir kamu banka sı konut kredi si çeken vatandaştan 1.079 TL masraf talep etti.
  • Yargıya başvuran Korkmaz davayı kazandı.
  • Banka yeniden yapılandırma için aldığı masrafı iade etti.
 
Fikret Korkmaz, 4 Mart 2008 tarihinde bir bankanın Ankara şubesindenkonut kredisi çekti. Şube, Korkmaz’dan bin 200 TL’si ‘dosya masrafı’ ve 607 TL’si ‘sair masraf’ adı altında toplam 1807 TL kesinti yaptı. Faiz oranlarındaki değişme sebebiyle bankaya müracaat eden Korkmaz, 10 Eylül 2009’da borcunu yeniden yapılandırıldı. Banka şubesi, yapılandırma sırasında Fikret Korkmaz’dan sıfırdan kredi çekiyormuş gibi 1.079 TL ‘yapılandırma bedeli’ aldı. Korkmaz, yeniden yapılandırmadan sonra 23 Ağustos 2010’da borcunu tümden kapattı. Banka Korkmaz’dan bu kez 918,78 TL ‘erken kapatma cezası’ adı altında ücret tahsil etti. 
Fikret Korkmaz, kendisinden ikinci kez yapılandırma masrafı alınmasının haksız olduğunu belirterek banka şubesiyle görüşme yaptı. Kendisinden tahsil edilen 1807,20 TL’nin tarafına iade edilmesini isteyen Korkmaz, bankaya yazılı dilekçeyle başvurdu. Banka, iade talebini geri çevirinceKorkmaz bu kez Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaat etti. Heyet, 6 Haziran 2012 gün ve 2012/1759 K. Sayılı kararı ile Korkmaz’ın 918,78 TL’lik erken kapatma cezası isteminin reddine, buna karşılık 1.079 TL tutarındaki konut kredisi yeniden yapılandırma masraf talebinin kabulüne karar verdi. Banka şubesi, hakem heyetinin hukuksuz olduğunu ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı. 
Ankara 1. Tüketici Mahkemesi’ndeki davada Korkmaz’ın savunmasını yapan avukat Mustafa Akıncı, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın yapılandırma ücreti adı altında masraf isteyemeyeceğinin açık olduğunu söyledi. Avukat Akıncı, “Uyarlamaya bankanın zorlanamayacağı açık olduğundan bankanın kendi rızası ile yapılandırma talebini kabul etmesi karşısında yeniden ücret talep edemeyeceği gözetilerek, usul ve yasaya uygun olan hakem heyeti kararının iptali yönündeki davanın haksız ve yersiz olduğu gözetilerek davanın esastan reddine karar verilmesi gerekir. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir” dedi. Akıncı, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın ‘erken ödeme komisyonu’ adı altında ve ‘plan değişikliği’ adı altında yeniden ücret talep etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.
Tarafları dinleyen Ankara 1. Tüketici Mahkemesi, bankayı haksız bulup davanın reddine karar verdi. Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı: “Bankayla tüketici arasında imzalanan sözleşmede tüketiciden yapılandırma alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Yapılan kesinti hem uygulamada hem de Yargıtay içtihatlarında kredi kullanılmasında gerekli zorunlu masraflardan değildir.”
Mahkeme kararının ardından Fikret Korkmaz, bankadan 1.079 TL’lik parayı tahsil etti. 

 

Bir cevap yazın