En yakın İGDAŞ binası nerededir?

Aşağıdaki iletişim sayfası linkine tıklayarak İGDAŞ Bölge Müdürlükleri ve şubelerinin adres ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Doğalgaz fiyatları neye göre değişmektedir?

Doğalgaz tarifeleri 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir.

Doğalgaz Perakende Satış tarifesi;

Abone Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,

Serbest Tüketici Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,
unsurlarından oluşmaktadır.

 Başa Dön

Faturamı nereye ödeyebilirim?

İGDAŞ faturalarının ödenebileceği bankalar ve İGDAŞ vezneleri ile ilgili bilgi için tıklayınız…

 Başa Dön

Doğalgaz aboneliği başvurusunda hangi şartlar aranıyor?

Doğalgaz abonesi olabilmeniz için öncelikle sokağınızdan doğalgaz hattının geçiyor olması gerekir. Sokağınızdan doğalgaz geçip geçmediğini size en yakın İGDAŞ hizmet binasındaki Beyaz Masa ve Pazarlama Şefliği’nden öğrenebilirsiniz. Sokağınızdan doğalgaz geçiyor ve bölgenizdeki regülatör kapasitesi yeterli ise abone olabilirsiniz

 Başa Dön

Merkezi ve bireysel Isınma nedir?

Merkezi Isınma; binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
Bireysel Isınma; binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

 Başa Dön

İGDAŞ’a abone olmaya gelirken hangi belgeleri getirmek gerekir?

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;

a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

 b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

gerekir.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe,
c) Binanızda daha önceden abonelik yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri ( %51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
j) Kaşe,
talep edilir.
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamı abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;
a) Tapu fotokopisi,
b) Abone olacak yabancılar aynı zamanda doğalgaz kullanacak ise ilgili kanun kapsamındaki ikamet tezkeresi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası,
c) Pasaport beyanı, gerek görülmesi halinde fotokopisi,
talep edilir.

 Başa Dön

Abone Bağlantı Bedeli nedir?

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

Konut  amaçlı abonelik işlemlerimde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 335 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 277 TL + KDV  olarak abone bağlantı bedeli artırılır.

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);  Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 130 TL + KDV  tahsil edilir.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);
Abone Bağlantı Bedeli: Servis hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV Dahil Değildir.)

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 335 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 277 TL + KDV  olarak abone bağlantı bedeli artırılır,

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);  Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

 Başa Dön

Ön Ödemeli Sayaç Nedir?

Ön ödemeli sayaç: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda doğalgaz kullanımına imkan veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne tâbi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayaçtır.

Ön Ödemeli Sayaçta ve/veya kartta problem olması durumunda nereye başvurabilirim?

İGDAŞ Çağrı Merkezinin 444 36 36 nolu telefonunu veya 187 Acil Doğalgaz Hattımızı arayabilirsiniz.

Ön Ödemeli Sayacı nasıl ve nereden alabilirim?

Dağıtım şirketinin, ön ödemeli sayaç sisteminin kurulmasını ve kullanımını uygun görmesi halinde ön ödemeli sayaç verilmektedir. Konumu ve ulaşım durumu itibariyle diğer ilçelerden farklılık arz eden Adalar ve Şile ilçelerinde ön ödemeli sayaç kullanımı uygun görülmüştür.

Adalar ilçesindeki abonelerimiz, ön ödemeli sayacını doğalgaz kullanım sözleşmesi işleminden sonra İGDAŞ Küçükyalı Hizmet Binamızda bulunan Sayaç Dağıtım Merkezinden alabilir.

Şile ilçesindeki abonelerimiz, ön ödemeli sayacını doğalgaz kullanım sözleşmesi işleminden sonra İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binamızda bulunan Sayaç Dağıtım Merkezi’nden alabilir.

 Başa Dön

Ön Ödemeli Sayaçta Güvence Bedeli Ödenecek mi?

Mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere, dağıtım şirketlerince alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla güvence bedeli alınmakta ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden ise güvence bedeli alınmamaktadır.

Kontör yüklemesini nerelerden ve nasıl yapabilirim?

Ön Ödemeli sayacınıza ait kartla birlikte, İGDAŞ Büyükada, Heybeliada, Burgaz ada, Kınalı ada veya Şile Hizmet Birimlerimizde kontör yüklemesi yapabilirsiniz.

“Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” Nedir?

Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi onaylatmasının ardından Doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da yetkili temsilcilerinin, İGDAŞ’a başvurarak yapmış oldukları işleme denir.

 Başa Dön

“Doğalgaz Kullanım Sözleşme İşlemleri” için gerekli evraklar nelerdir?

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum  vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

f) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
h) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
i) Kaşe,
talep edilir.

NOT : İstanbul’da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;
a) İlgili kanun kapsamında; ikamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası,
b) Pasaport beyanı, gerek görülmesi halinde fotokopisi,
c) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
talep edilir.

 Başa Dön

Güvence Bedeli nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence Bedeli Tarifeleri için tıklayınız >

 Başa Dön

Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi?

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” yaptıktan sonra İGDAŞ’ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir.
Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.

UYARI !
Ne şekilde olursa olsun, resmi gaz açılışı yapılmadan gerçekleşecek usulsüz kullanımlarda İGDAŞ, kanunen sizi sorumlu tutar ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilir.

 Başa Dön
Doğalgaz Açma İşlemi ne zaman yapılır?

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için Tesisatçı firmanızın Bölge Müdürlüğü’nüze bağlı Tesisat Kontrol Servisi’ne başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekir.

Randevu tarihinde İGDAŞ yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra gaz açılır.

Gazınız açılmış olsun olmasın;

 • Sözleşme imza tarihinizden itibaren, Güvence Bedeli’nin taksit yapılması halinde adınıza güvence bedeli taksitleri tahakkuk edilir. İlgili fatura veya faturaları son ödeme tarihlerine kadar ödeme zorunluluğunuz doğar.
 • Uygunluk kontrolü ve gaz açılışı için gelindiğinde, tesisatçı firma temsilcisinin de hazır bulunması zorunludur.
 • Bu kontrol yapıldıktan sonra gaz kullanım uygunluk belgesi tarafınıza verilmeden gaz kullanmayınız.
 • Kendi adına sözleşmesi olmayan kullanıcılar, tükettikleri gazın bedelini cezalı şekilde ödemek durumunda kalacaklardır.
 • Sözleşme adresinizden ayrılırken fesih işlemini yaptırınız. Daha önce ödemiş olduğunuz güvence bedeli, sözleşmenizin feshi sırasında, tarafınıza güncellenerek iade edilecektir.

Sözleşme feshi için;

 • Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması.
 • Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,
 • Tesisat numarası yeterlidir.

Ticari yerler için ise;

 • Yetki Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Kimlik fotokopisi
 • Kaşe

Not: Sözleşme fesihinin üçüncü şahıslar tarafından yapılması halinde noterden vekaletname istenir.

UYARI!

 • İptal işlemlerinin bizzat, sözleşme üzerinde görünen şahıs tarafından yapılması esastır.
 • İptal işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenir.
 • Sizden sonra aynı mahalde gaz kullanmak istendiğinde yeni kullanıcı adına sözleşme yapılmalıdır.

 Başa Dön

Ödeme bildirimlerinde veya faturalarda problem çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

 • • Doğalgaz faturalarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız,
  • Ödeme bildirimleriniz son ödeme tarihinden sonra ulaşıyorsa,
  • Ödeme bildirimindeki göstergeniz sayaç göstergenizden farklıysa,
  • Borcunuz için birden fazla ödeme yapıldıysa,
  • Ödeme bildiriminiz elinize geçmediyse,
  • Uzun süredir ödeme bildirimi gelmiyorsa,
  • Faturalanmış borç miktarınızı öğrenmek istiyorsanız,
  • Son ödeme tarihinizi merak ediyorsanız,
  • Banka ödendi bilgileriyle ilgili sorunlar varsa;
  Web sayfasında yer alan İnternet Şubesi–Bireysel- Fatura İtiraz alanından veya 444 36 36 numaralı Çağrı Merkezi’nden başvuru yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

 Başa Dön

Usulsüz ve Kaçak doğalgaz kullanımından şüphelenildiğinde neler yapılmalıdır?

• Gaz kullandığınız halde tüketiminiz faturalandırılmıyorsa,
• İGDAŞ tarafından gaz açılışınız yapılmadan aktif olarak gaz kullanıyorsanız,
• Bağlantısı olmadığı halde gaz kullanıldığını fark ettiyseniz; fatura dağıtılırken gaz kullanıldığını bildiğiniz bir yere fatura bırakılmıyorsa,
• Gazın kapalı veya sayacın olmadığını bildiğiniz bir yerde gaz kullanılıyorsa,
Kendinizin ve çevrenizin can güvenliği için bir an önce 444 36 36 nolu Çağrı Merkezini arayarak veya web sayfasında yer alan Müşteri Talep Formunu doldurarak durumdan haberdar ediniz.
Bu durumda oluşacak tehlikelerden İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

 Başa Dön

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak için ne yapmak gerekir?

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde kendi adınıza gaz kullanmak istediğinizde; bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerine giderek yeniden Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden, www.igdas.com.tr adresinden Online Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için istenen belgeler yanınızda olmalıdır. Eğer Online Sözleşme yaptıysanız; gerekli evraklarla birlikte gaz açma esnasında dairenizde hazır bulunmanız gerekir.

UYARILAR!

• Yeni sözleşme işlemleri ancak gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılmalıdır.
• Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafında yapılacak olması durumunda noter onaylı vekâletname gerekir.

Bir yanıt yazın