Raporda, analistlerin farklı varsayımlara göre hazırladığı iki temel senaryonun buluştuğu ortak nokta “petrolün bugünkü tahtına” ileride başka enerji kaynaklarının oturacağı. Alternatif senaryoya göre, dünyada enerji kaynakları sıralamasında bugün 13. sırada yer alan güneş, 2070’e doğru ilk sıraya oturuyor. Shell’e göre, 2100 yılında dünyadaki enerjinin yüzde 37’si güneşten sağlanırken, petrolün payı sadece yüzde 10’da kalacak.Hürriyet‘te yer alan rapordaki ilk senaryoda ise doğalgaz, 2030 yılına kadar küresel çapta en çok kullanılan enerji kaynağı haline gelerek,petrolün 70 yıllık saltanatını sonlandırıyor.
DAĞLAR (Klasik senaryo)
* Kaya gazı ve kömür yatağı metanı geniş çapta yayılarak, küresel enerji sisteminde bir “doğalgaz omurgası” oluşmasına vesile olacak.Kaya gazının yaygınlaşmasıyla, doğalgaz fiyatları dünya çapında daha düşük seviyelerde buluşacak.
* 2030’lu yıllarda doğalgaz dünyanın ana enerji kaynağı olarak, petrolün 70 yıllık saltanatına son verecek. Petrol den önce bu tahtta oturan kömürün saltanatı, yaklaşık 50 yıl sürmüştü (1910-1960).
* Hidrolik kırılma yani “fracking” yöntemi, bugüne kadar dünyanın tükettiğinden daha fazla, devasa miktarlarda petrol ve doğalgazı ortaya çıkarma potansiyeline sahip.
* Yükselen ekonomilerde, doğalgazla çalışan CNG’li araçların filolardaki oranı giderek artacak.
* ABD, 2030’a kadar enerjide kendi kendine yeterli hale gelebilir.
* 2080 yılına kadar, binek arabalar artık akaryakıt kullanmayacak.
OKYANUSLAR (Alternatif senaryo)
* Güneş enerjisi, bugün enerji kaynakları sıralamasında 13. sırada yer alırken, dünyanın ana enerji kaynağı haline gelecek. Güneş enerjisi 2040 yılında petrol, doğalgaz ve kömürün ardından dördüncü sırada yer alırken, 2070’e kadar liderliği kapacak. 
* 2100’de enerji talebinin yüzde 38’i güneş enerjisinden karşılanırken, yalnızca yüzde 10’unu petrol karşılayacak. Diğer enerji türlerinin payları ise şöyle olacak: Biyoyakıtlar % 9.5, rüzgar % 8.4, doğalgaz % 7.5, nükleer % 6.3, kömür %3.9.
* 2060’a kadar OECD içinde de dışında da elektriğin yaklaşık yüzde 40’ı fotovoltaik güneş enerjisinden sağlanacak.
* 2065 yılına kadar Hindistan, dünyanın en büyük enerji tüketicisi olacak.

Bir yanıt yazın