Erdoğan’ın bizim milli içkimiz ayrandır çıkışı ve alkollü içeceklerle ilgili eleştirilerinden sonra piyasayı birbirine katacak asıl adım TBMM’deki torba kanunun yasalaşmasyla olacak.

Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve alkollü içki satış ve pazarlama kurallarını yeniden düzenleyen torba kanun bu şekliyle kabul edilirse, turizm teşvik belgesine sahip olan ve Turizm bakanlığından ruhsat alan oteller de dahil olmak üzere, 100 metre yakınında bir eğitim kurumu bulunan satış noktası ve restoranlarda içki satılamayacak.

Hazırlanan kanun teklifinde hiçbir ayırım yapılmadan , “ibadethaneler ile her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin icra edileceği tesisler” denildiği için, yüz metre yakınında sürücü kursu olan bir turistik tesis, bir içkili restoran, otel, bakkal ya da marketin alkollü içki satış ruhsatı iptal edilebilecek.

Kanun teklifinin 4. Maddesi ile 4250 sayılı Yasanın 9. Maddesi şöyle düzenleniyor: “Alkollü içkilerin satış ve tüketimine yönelik ticari faaliyetler ancak mahalli mülki amirin izni ile icra edilebilir. İzinsiz faaliyet gösteren işletmeler kapatılır. Bu iznin verileceği ticari işletmeler ile ibadethaneler ve her türlü eğitim öğretim faaliyetinin icra edildiği tesisler arasında asgari yüz metre mesafe bulunması şarttır. Turizm teşvik belgesine sahip ticari işletmeler bakımından birinci fıkra hükmüne göre ayrıca izin alınmasına gerek yoktur. Ancak birinci fıkranın son cümlesi hükmü turizm teşvik belgesine sahip ticari işletmeler bakımından da uygulanır.”

Maddeye göre kapalı içki satışı yapılan bakkal, market, büfe gibi perakende noktalar ile açık içki satışı yapılan restoran, bar gibi işyerleri ve turizm teşvik belgesine sahip tüm işletmelerden oluşan satış noktalarının cami ve her türlü eğitim faaliyetinin yapıldığı tesislere 100 metre mesafeden yakın olması yasaklanacak.

Bu madde böyle geçerse, sadece okullar değil, sürücü kursu, bilgisayar kursu, mesleki kurslar, dans kursu gibi akla gelebilecek herhangi bir kurs da eğitim tesisi sayılabilecek ve 100 metre yakında hiçbir şekilde şişeyle yada kadehle içki satılamayacak.

YASAK SADECE TURİZMCİLERİ DEĞİL, BAKKAL, MARKET, BÜFE VE ZİNCİR MAĞAZALARI DA VURUYOR…..

Getirilen yasak sadece turizm işletme belgesi olan restoran, otel ve işletmelerle de sınırlı değil, 100 metre kuralı, bakkal, market ve büfelere de uygulanacağından etrafında herhangi bir eğitim tesisi, ibadethane, kilise bulunmayan bakkal ve market bulmak zor olacağı için sadeceİstanbul’da bakkalların %70’i içki satış ruhsatını kaybedeceği hesaplanıyor.

Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre sadece açık içki satışı yapılan yerler için ibadethane ve okullara 100 metre mesafede olma kuralı bulunuyor. Nitekim geçtiğimiz ay içinde Üsküdar Belediyesi, 100 metre yakınında ibadethane ve okul bulunan bakkal ve marketlerin perakende içki satış ruhsatlarını iptal etmek için karar almış ancak esnafın karar çok büyük tepki göstererek dava açması sonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi kararını yasaya aykırı bulmuş ve “meclis kararı ile yasaya aykırı bir uygulama getirilemeyeceği” gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bakkalların, büfelerin ve bunun gibi küçük esnafın içki satışının yasaklanması halinde devletin çok büyük ÖTV gelirinden olması bir yana, yasadışı, kaçak ve vergisiz satışların artmasından endişe ediliyor.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ RUHSATI BELEDİYELERDEN ALINIP VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARA VERİLİYOR,

Mevcut kanuna göre belediyeler restoranlara işyeri ruhsatı verirken kanundaki şartlara bakıp içkili yer ruhsatı da veriyordu. Ama şimdi bu torba yasa teklifi ile bütün yetki valilik ve kaymakamlıklara veriliyor. Vali bir restorana veya bakkala ruhsat vermek istemezse buna itiraz hakkı bile yok. Böylece Valilik ve kaymakamlıklar isterse şehrin tamamında bile içki satışını yasaklayabilir çünkü teklifte ruhsatın hangi koşulda verileceği ya da hangi durumda iptal edileceğine ilişkin bir kriter de bulunmuyor.

RESTORANIN ÖNÜNDEKİ MASADA İÇKİ İÇENE 50.000 TL PARA CEZASI…

Teklifteki bir başka maddeye göre, alkollü içki satılan ve tüketilen yerlerde içki içildiği ve satıldığının dışarıdan görünmemesi gerekiyor… Maddede, bu kurala uymayan işletme sahibine 50.000 TL ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor. Hazırlanan taslağın 6. Maddesinin 7. Bendine göre; : Alkollü içkilerin satışına ve tüketilmesine izin verilen yerlerde bu ürünler işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Bu maddeye aykırı hareket edenlere , on bin Türk Lirasından (10.000 TL) ellibin Türk Lirasına (50.000 TL) kadar idari para cezası verilir. Bu maddeye göre, içki tüketilen yerlerde dışarıdan görünecek şekilde satış yapılması yasaklandığından Nevizade sokaktaki gibi kapı önünde masa olan bütün içkili restoranlar masaları kaldıracak ama bu da yetmeyecek. Çünkü maddeye göre içeride içki içildiği veya satıldığını dışarıdan görünmesi de yasak olduğundan bu restoranların camlarını da boyamaları veya film kaplatmaları gerekebilir.

PERAKENDE İÇKİ SATAN BAKKALLAR, MARKETLER VE BÜFELER DE CAMLARINI İÇERİSİ GÖRÜNMEYECK ŞEKİLDE BOYAMAK ZORUNDA

Madde aynı zamanda bakkal, büfe veya market gibi tüm perakende içki satış yerlerini de kapsadığından vitrinlerde içki bulunmayacağı gibi içerisi görünmesin diye camları da boyamak zorunda kalabilecekler.

HİÇ BİR YERDE ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMI YAPILAMAYACAK , ÜRETİCİ FİRMALAR FİRMA ADINI BİLE KULLANIP KENDİNİ TANITAMAYACAK, ŞİRKET UNVANI İLE SOSYAL SORUMLULUKPROJESİ BİLE YAPAMAYACAK..!

Hazırlanan kanun teklifi ile alkollü içki markalarının, gazete, dergiinternet reklamları tamamen yasaklanıyor ve hiçbir etkinliğe şirket ticari unvanı ile dahi destekleyici olunmasına izin verilmiyor. Bu güne kadar alkollü içki üretici firmalar bazen bir marka ile bazen de şirket ticari unvanları ilesanat ve kültür etkinliklerine destekleyici olabiliyordu. Ancak bu teklif sponsorluğu tamamen yasaklıyor. Özellikle İKSV’nin kültür sanat etkinlikleri, sinema ve müzik festivallerinde bu firmalar sponsor oluyordu. Ancak şimdi hiç birisi mümkün değil. Alkol üreticileri herhangi biçimde kurumsal sosyal sorumluluk projesi de yapamayacaklar. Teklifin 6. Maddesinin 1. Bendine göre: “Alkollü içkilerin ve üreticilerinin her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin tüketimi özendirilemez, kullanılmasını teşvik eden kampanyalar , festivaller ve sair etkinlikler düzenlenemez.Alkollü içkileri üreten ve pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Buna aykırı hareket edenlere 200.000 TL ye kadar para cezası verilir. Bu madde ile bu tür uluslar arası tanıtım sağlayacak festivallerde bile alkollü içki firmalarının sponsor olmasını marka ve logosunu kullanmasını yasaklamak demek bu etkinliklerde içki satılamayacağı anlamına gelir. Oysa dünyanın hiçbir ülkesinde toptan bir içki reklamı yasağı yok. Şayet Suudi Arabistanveya İranda yaşamıyorsanız bu şekilde alkollü içkilerin hiçbir markasının hiçbir yerde kullanılamayacağı bir yasağı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz.

ALKOLLÜ İÇKİ FİRMALARI YER ALTINA MI İNİYOR.! TABELALARDA REKLAM YAPILMASI YASAK, ARABALARDA ŞİRKET UNVANI BİLE YAZAMAZ….

Keza bu yasak bütün mecraları kapsadığı için sadece gazete ve dergiler değil içkilerin satıldığı satış yerlerini de kapsadığından bütün tabelaların kaldırılması gerekecek. İşyerlerinde büyük marketlerdeki içki reyonlarında da reklam yapılamayacak. Tabelalar da kaldırılıp satış yerindeki raflarda reklam yapılması da yasaklanınca bakkal ve marketler de büyük bir maddi destek kaybedecekler. Reklam yapamayan üretici ise ürününün nasıl tanıtıp satacak o da ayrı konu… Bütün bunlara ek olarak taslak madde üretici firmanın da tanıtımını yapmasını da engellediği için firmalar kendi ticari araçları üzerine ticari unvanlarını bile yazamayacaklar.

ARTIK İÇKİ KADEHLERİ BİLE MARKASIZ VE LOGOSUZ OLACAK!

Hazırlanan taslağa göre, alkollü içki markaları başka hiçbir ürün üzerinde kullanılamayacağından artık restoranlardaki, logolu kadehler, buz kovaları, şemsiyeler, masa örtüleri, bakkallardaki bira dolapları, minderler ve hatta şirket çalışanının üzerindeki tişört üzerinde bile sattığı ürünün marka ve logosu yazamayacak…. Nitekim 6. Maddenin 9. Bendi şöyle diyor: Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici her türlü işareti alkolsüz içecekler ve sair ürünlerde, alkolsüz içecek ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici her türlü işareti alkollü içkilerde kullanılamaz.

 

Bir yanıt yazın