Sözleşmeli personellerin kadro umudu seçim yılı 2014’e kalmış görünüyor.

Dün Meclise sevk edilen torba tasarıda bir süredir gündeme gelen ve baştasözleşmeli personel e kadro verilmesini öngören maddenin olmaması çalışanlar üzerinde büyük hayal kırıklığına yol açtı.
 
Tasarıda, devletin gençleştirilmesine yönelik düzenlemeler yer alırken, 2012 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde ayrıntılı olarak ele alınan;Sözleşmelilere kadro, Disiplin affı ve derece gibi 3 ana düzenlemenin tasarıda olmaması dikkat çekti.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik son açıklamasında, sözleşmelilere kadro verilmesiyle ilgili düzenlemeyi Başbakan Erdoğan’a sunduklarını ve daha önceki beyanlarında da düzenlemenin 2013 Haziran ayı içerisinde yapılacağını söylemişti.
Son gelişmeyle beraber, sözleşmelilerin kadro umudu seçim yılı 2014’e kalmış görünüyor..
HANGİ KURUMDAKİLER KADRO BEKLİYOR?
1) İl özel idarelerinde 5302 sayılı ve belediyelerde 5393 sayılı Kanun ile görev yapan sözleşmeli personel.
2) TRT’de 2954 sayılı Kanun’a göre görev yapan sözleşmeli personel.
3) 3289 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan spor uzmanı ve antrenörler.
4) Diyanet’te 4B’li personel.
5) “657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın” hükmü çerçevesindeki sözleşmeli personel.
6) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süresiyle sınırlı olarak görev yapanlar.
7) Başta Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında görev yapan; 632 sayılı KHK’nin kapsamında yer almalarına rağmen KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış fakat fiilen göreve başlamamış olmaları nedeniyle kadroya geçemeyen personel.
8) 632 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçiş imkanı verilen sözleşmeli personel statüsündeki pozisyonlarda istihdam edilen tüm sözleşmeli personel.
9) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri tarafından istihdam edilen ve mali hakları döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenen sözleşmeli personel.

Bir yanıt yazın